Pták z popela zase vstal… (nová A-kontra vychází k 5. anarchistický knižní festival)

Pták z popela zase vstal… (nová A-kontra vychází k 5. anarchistický knižní festival)

 

 

Netušíme, zda fantazie policejních důstojníků při volbě názvu operace Fénix měly mít širší záběr, avšak po dalším roce a půl, který uběhl od vydání posledního čísla, lze konstatovat, že tato policejní kletba zahrnula i naši vydavatelskou periodu. Vydáme číslo, shoříme na popel, a zase povstaneme. Ovšem ještě to není tak špatná varianta, protože kdybychom striktně opisovali prastarou legendu, vycházeli bychom jednou za pět set let.

Vydání ze září 2015 se z velké části věnovalo právě probíhající policejním represím a následným reakcím. Po roce a půl je v mnohém jasněji, ale v mnohém pořád ne. Soudní proces stále běží, respektive potom, co vyšlo najevo, že jeden z přísedících je bývalý policista ÚOOZ a veřejně publikující rasista, který má navíc o kauze a trestu dopředu jasno, byl zrušen a poběží nanovo. Vzhledem k těmto skutečnostem odložíme další potřebné reflexe na dobu pozdější a zaměříme pozornost k všednímu dni.

Během redakčních schůzek nám vykrystalizovalo právě téma „anarchismus všedního dne“. Jedna kamarádka si dělala srandu, jestli si to prej dá nakreslit… No asi nedá, ale napsat snad jo. Takže taková nit spojuje tohle číslo. Najdete v něm „přiznání“ áčkaře pracujícího v korporátu i praktické a odzkoušené poznatky vegana za zdmi věznice. Také rozhovor s jednou naší bývalou redaktorkou, která je nyní komunální zastupitelkou, zkušenosti s dosahováním konsensu i historické paralely mezi „cikány“ a technonomády.

Jeden z dalších rozhovorů přibližuje záslužnou aktivitu anarchistickéh spolku Zádruha – historický spolek, který systematicky mapuje historii české anarchistického hnutí v období 1880¬–1926. Třetí rozhovor čísla míří spíše do budoucnosti, tedy možná přímo do ráje a Božího království. Rozhovor s mladou anarchokřesťanskou komunitou vás možná v mnohém překvapí a nejen vás. Věříme, že překvapení budou i naši klienti na represivních postech, když zjistí, že tu kvete i radikalita duchovní bez spektakulárních ohýnků, zato s ohněm v srdci.

Ve světě se toho samozřejmě událo a děje hodně, musíme se přiznat, že v naší současné kondici to nestíháme smysluplně zpracovat, ale perspektiva dalších vydání je lákavá. Samozřejmě záleží i na vaší podpoře a reakcích, kolportuje, šiřte, protože bez vaší účasti a odezvy se dál nepohneme. Psát můžete na mail anna.kontra (zav)safe-mail.net, najdete nás i na twitter.com/akontracz.

Aktivisté „Společenství“ připomněli Kyjevanům nesmyslné utrácení veřejných financí na organizaci „Eurovision“

Dohromady na organizaci pěveckého koncertu bylo vyděleno více než 430 000 000 hřiven (cca 395 000 000 Kč). A to v chudém evropském státu, ve kterém je nedostatek financí pro vybudování recyklačního závodu, nákup léků, a ve kterém probíhá válka.
Společenství“ zdůrazňuje je potřeba porozumět tomu, že žijeme v odlišných dimenzích s veřejnými činiteli a podnikateli, kteří se přiživují na zakázkách takových akcí.
Musíme přiznat, že praní peněz v takovém měřítku je možné pouze z důvodu našeho tichého souhlasu.
Zdroj mimoorganizační iniciativy „Chudoba. Válka. Eurovision.“

Hnutí „Společenství“ je založeno na principu samoorganizace a rovnosti. Vystupujeme proti vykořisťování a útlaku lidí, pro změnu nynějšího ekonomického systému, který staví zájmy ukrajinských byrokratických struktur a korporací do popředí před zájmy obyčejných obyvatel a obyvatelek Ukrajiny, a jeho výměnu za samosprávu zdola místních komunit. „Společenství“ je hnutím, které podporuje genderovou rovnost a také kulturní rozvoj lidí v celé své různorodosti.

Ne společnosti moci a útlaku! Ano společnosti svobody, rovnosti a komunitní uzemní samosprávě!

Zde oficiální facebookové stránky hnutí.

 

II. ročník severočeského anarchistického 1. máje

Máme za sebou další ročník obnoveného severočeského anarchistického 1. máje, jenž se nesl ve vzpomínkovém duchu. Taktéž letos jsme se sešli v kamarádském kruhu nad hroby starých anarchistů, našich předchůdců, jenž jsou pro nás v mnohém inspirací i poučením.

Z místa srazu v Teplicích, jsme nasedli na MHD a vyrazili do někdejšího centra anarchistického hornictva města Duchcova. Krátce po 15. hodině jsme dorazili na duchcovský hřbitov, cestou nám člen historického spolku Zádruha ukázal a povyprávěl o místech spjatých s naším hnutím v tomto městě. A pustili jsme se do práce. Uklidili jsme kolem hrobů „našich anarchistů“, umyli náhrobní desky, vysadili několik skleniček a cibulovin a na závěr zapálili svíčky, položili věnec a vyvěsili na hroby černorudý prapor. Nad hroby starých účastníků hnutí: Barbora Holubové, Hynka Holuba, Aloise Šefla, Václava Krampery a Tomáše Kašeho, pronesl člen SAF poslední slova před smrtí Kašeho: „Zdravím Vás všechny a všem tisknu ruku s přáním, abyste zůstali důslednými anarchisty ryzími severočeskými, děj se co děj.“ Jeho slova v roce 1910 pronesl na jeho pohřbu na duchcovském hřbitově jeho kamarád Václav Draxl. Historický spolek Zádruha se momentálně snaží vypátrat jeho hrob v Praze, aby mohl být převezen k jeho kamarádům do Duchcova.

Během neformálních hovorů, jsme se v rámci kolektivu SAF shodli,že budeme pokračovat započaté tradici a každoročně se sejdeme u hrobů „našich anarchistů“, a výhledově se prvomájové akce pod úpatími Krušných hor snažit obohatit o další doprovodný program.

Z různorodých debat, jenž jsme při našem setkání vedli, jsme došli k závěru, že je potřeba zorganizovat další společnou poradu organizovaných a neorganizovaných anarchistů a anarchistek, protože naše hnutí nutně potřebuje setkávat se a diskutovat, budeme se proto snažit ve spolupráci s dalšími kolektivy a organizacemi navázat na první anarchistickou konferenci v Mostě a uspořádat letní anarchistický kemp.

 

Zdravice SAF pražskému prvomájovému shromáždění anarchistů a anarchistek

Drazí kamarádi a kamarádky, ačkoliv nás mezi sebou dnes dělí vzdušnou čarou asi 100 km, jsme si blíž, než si uvědomujeme, spojuje nás totiž společná idea a cíl, jenž se zhmotňují v praporech anarchie: půl rudé, půl černé vlající nad našimi hlavami.

Mějte na paměti, že i na severu, máte své bratry a sestry, jenž vám tímto zasílají z Duchcova své srdečné pozdravy, jménem Severočeské anarchistické federace.

Posíláme pozdravy s přáním, aby jste nezklonily hlavy a neustali ve svém snažení, nenechali si vzít naději v lepší svět a překonali všechny chmurné myšlenky, jenž potkají za život každého anarchistu či anarchistku, zda pokračovat a neustat v boji.

Pamatujte si naše slova, že naše síla není v momentálním počtu, ale v síle naší anarchistické myšlenky, a pracujme tak, aby se naše řady množili, nikdo neříká, že to bude snadná cesta, důležité je, abychom po ní vykročili a neuhnuli ze svého směru. Za žádnou cenu neslevujme na svých cílech, jinak z krásné myšlenky anarchie zůstane jen vyprázdněný pojem.

1. máj byl vždy jedním z nejvýznamnějších dnů anarchistického hnutí, věříme, že jim zůstane i nadále, že se stane každý rok příležitostí pro společné setkání nás všech, abychom mohli bilancovat co se nám za poslední rok povedlo, co je potřeba zlepšit, do čeho se ten nadcházející pustit.

Pro tento máj přicházíme s přáním, abychom k sobě všichni, jenž kráčíme pod praporem anarchie, našli k sobě cestu, vyvarovali se zbytečným sporům a snažili se postupovat svorně. Pracujme na zlepšení vzájemné komunikace a koordinace. Setkávejme se všichni organizovaní i neorganizovaní na společných poradách, setkáních a konferencích, tak, aby z nich vyšli konkrétní výstupy a výsledky. Protože jen když budeme jednotní, má anarchie šanci se prosadit.

Za anarchii! Viva la anarchia!

Alternativní Anarchistický 1.Máj

Kamarádi,přátelé,soudruzi a soudružky.
Nikdo z nás asi nečekal,že se dostaneme do situace,kdy na 1.Máje budou probíhat dvě různá shromáždění za účasti anarchistů.

Bohužel, je nás stále více těch, kteří nesouhlasí s jednáním Anarchistické federace při pořádání prvomájové akce. Některým z nás vadí spolupráce s Mladými zelenými a trockisty ze Socialistické solidarity,jiným to,že na akci budou vystupovat politické elity,dalším (především kolektivům) vadí způsob (ne)komunikace,nedodržování dohodnutých postupů a postavení před věc bez možnosti se k tomu jakkoliv vyjádřit.
Vždy jsme vystupovali proti tříštění našich sil,tentokrát ovšem nevidíme jinou možnost.

Rozhodli jsme se proto uspořádat alternativní anarchistické shromáždění na Střeleckém ostrově ještě před příchodem výše zmiňované koalice.
Připomeneme si minulé boje za osmihodinovou pracovní dobu, Haymarketský masakr v roce 1886,první prvomájové shromáždění v Praze 1890 a podíváme se také na to jak v minulosti dopadaly snahy o spolupráci mezi anarchisty a autoritáři.
Ale hlavně vzpomeneme na všechny naše padlé bratry a sestry,na všechny zavražděné,umučené či padlé v boji za svobodu!

Na konec bychom chtěli snad už jen dodat,že nechceme nijak schazovat úsilí členů a členek AF při jiných akcích a aktivitách,ani nehodláme (jak nám bylo již také řečeno) s AF válčit o “vůdčí postavení” uvnitř anarchistického hnutí.

Konec akce bude přibližně ve stejnou dobu,kdy se bude na Střelecký ostrov blížit pochod z Palackého náměstí,tudíž kdo se bude chtít zůčastnit obou akcí,nebude trpět dlouhou prodlevou.

Šiřte,zvěte,sdílejte.
Doražte a vlajky s sebou.

 

Událost na Facebooku

Tradiční severočeský anarchistický 1.MÁJ 2017 – Teplice

SRAZ: 14:00 v parku před nádražím ČD v Teplicích

Společný odjezd do Duchcova s následným programem:

Pojedem hromadně MHD nebo vlakem (cesta do 50 Kč tam a zpět)

  • návštěva duchcovského hřbitova a vzpomínková akce u hrobů starých anarchistů (svíčky, květiny, skalničky vezměte sebou)
  • veganský piknik v parku u jezera Barbora (vezměte sebou něco k snědku a podělte se s ostatními)
  • v rámci pikniku proběhne přednáška člena historického spolku Zádruha o historii 1.máje a místním anarchistickém hnutí
  • na pikniku proběhne také volná diskuse na témata, která nás zajímají a trápí
  • až nám slehne vyrazíme si na procházku Duchcovem nejen po památkách anarchistického hnutí

 

Pořadají:   • Severočeská anarchistická federace
  • Historický spolek Zádruha

dotazy směřujte na: safed@riseup.net

 

Nejen vzpomínkový koncert na Honzu Kučeru v Teplicích.


O víkendu 21.ledna 2017 proběhl letošní první koncert pořádaný místními členy a členkami Severočeské anarchistické federace (SAF). V koncertním sálu šanovské restaurace Rajče se v sobotu sešlo několik desítek lidí, aby poslechem hudby, kterou zesnulý antifašista Jan Kučera, tolik miloval, uctilo jeho památku.

Součástí hudební produkce byla taktéž pietní akce, na které účastníci a účastnice koncertu nedaleko zmiňované restaurace zapálili svíčky, vyslechli si krátký projev člena SAF a při minutě ticha vzpomenuli na zesnulého antifašistu.

Jelikož Jan Kučera zemřel na následky pobodání příbramským neonacistou, podobný osud málem postihl také ukrajinského antifašistu Artema, i on ztratil mnoho krve, ale měl štěstí, přežil útok 10 neonacistů.  Ukrajinští antifašisté vyzvali k mezinárodní solidární sbírce na jeho podporu, a tak proběhla solidární sbírka i v Teplicích. Účastnící a účastnice koncertu svými příspěvky dali dohromady 1850 Kč, které budou v nejbližších dnech předány českým organizátorům sbírky a odeslány Artemovi na Ukrajinu společně s výtěžky z dalších benefičních koncertů a sbírek, které již proběhly či ještě proběhnou.

Děkujeme všem, kteří přispěli a ukázali tím, že mezinárodní solidarita pořád není vyprázdněné slovo. Na závěr bychom za náš kolektiv chtěli poděkovat kapelám Baty von Janof, Ropucha, Osliz a Průser, že vytvořili skvělou atmosféru a za podporu, kterou projevili tím, že se vzdali honoráře za vystoupení. Setkáme se brzy na dalším “narozeninovým” koncertě, jenž proběhne již 25.března 2017.