Aktivisté „Společenství“ připomněli Kyjevanům nesmyslné utrácení veřejných financí na organizaci „Eurovision“

Dohromady na organizaci pěveckého koncertu bylo vyděleno více než 430 000 000 hřiven (cca 395 000 000 Kč). A to v chudém evropském státu, ve kterém je nedostatek financí pro vybudování recyklačního závodu, nákup léků, a ve kterém probíhá válka.
Společenství“ zdůrazňuje je potřeba porozumět tomu, že žijeme v odlišných dimenzích s veřejnými činiteli a podnikateli, kteří se přiživují na zakázkách takových akcí.
Musíme přiznat, že praní peněz v takovém měřítku je možné pouze z důvodu našeho tichého souhlasu.
Zdroj mimoorganizační iniciativy „Chudoba. Válka. Eurovision.“

Hnutí „Společenství“ je založeno na principu samoorganizace a rovnosti. Vystupujeme proti vykořisťování a útlaku lidí, pro změnu nynějšího ekonomického systému, který staví zájmy ukrajinských byrokratických struktur a korporací do popředí před zájmy obyčejných obyvatel a obyvatelek Ukrajiny, a jeho výměnu za samosprávu zdola místních komunit. „Společenství“ je hnutím, které podporuje genderovou rovnost a také kulturní rozvoj lidí v celé své různorodosti.

Ne společnosti moci a útlaku! Ano společnosti svobody, rovnosti a komunitní uzemní samosprávě!

Zde oficiální facebookové stránky hnutí.