Zdravice SAF pražskému prvomájovému shromáždění anarchistů a anarchistek

Drazí kamarádi a kamarádky, ačkoliv nás mezi sebou dnes dělí vzdušnou čarou asi 100 km, jsme si blíž, než si uvědomujeme, spojuje nás totiž společná idea a cíl, jenž se zhmotňují v praporech anarchie: půl rudé, půl černé vlající nad našimi hlavami.

Mějte na paměti, že i na severu, máte své bratry a sestry, jenž vám tímto zasílají z Duchcova své srdečné pozdravy, jménem Severočeské anarchistické federace.

Posíláme pozdravy s přáním, aby jste nezklonily hlavy a neustali ve svém snažení, nenechali si vzít naději v lepší svět a překonali všechny chmurné myšlenky, jenž potkají za život každého anarchistu či anarchistku, zda pokračovat a neustat v boji.

Pamatujte si naše slova, že naše síla není v momentálním počtu, ale v síle naší anarchistické myšlenky, a pracujme tak, aby se naše řady množili, nikdo neříká, že to bude snadná cesta, důležité je, abychom po ní vykročili a neuhnuli ze svého směru. Za žádnou cenu neslevujme na svých cílech, jinak z krásné myšlenky anarchie zůstane jen vyprázdněný pojem.

1. máj byl vždy jedním z nejvýznamnějších dnů anarchistického hnutí, věříme, že jim zůstane i nadále, že se stane každý rok příležitostí pro společné setkání nás všech, abychom mohli bilancovat co se nám za poslední rok povedlo, co je potřeba zlepšit, do čeho se ten nadcházející pustit.

Pro tento máj přicházíme s přáním, abychom k sobě všichni, jenž kráčíme pod praporem anarchie, našli k sobě cestu, vyvarovali se zbytečným sporům a snažili se postupovat svorně. Pracujme na zlepšení vzájemné komunikace a koordinace. Setkávejme se všichni organizovaní i neorganizovaní na společných poradách, setkáních a konferencích, tak, aby z nich vyšli konkrétní výstupy a výsledky. Protože jen když budeme jednotní, má anarchie šanci se prosadit.

Za anarchii! Viva la anarchia!