II. ročník severočeského anarchistického 1. máje

Máme za sebou další ročník obnoveného severočeského anarchistického 1. máje, jenž se nesl ve vzpomínkovém duchu. Taktéž letos jsme se sešli v kamarádském kruhu nad hroby starých anarchistů, našich předchůdců, jenž jsou pro nás v mnohém inspirací i poučením.

Z místa srazu v Teplicích, jsme nasedli na MHD a vyrazili do někdejšího centra anarchistického hornictva města Duchcova. Krátce po 15. hodině jsme dorazili na duchcovský hřbitov, cestou nám člen historického spolku Zádruha ukázal a povyprávěl o místech spjatých s naším hnutím v tomto městě. A pustili jsme se do práce. Uklidili jsme kolem hrobů „našich anarchistů“, umyli náhrobní desky, vysadili několik skleniček a cibulovin a na závěr zapálili svíčky, položili věnec a vyvěsili na hroby černorudý prapor. Nad hroby starých účastníků hnutí: Barbora Holubové, Hynka Holuba, Aloise Šefla, Václava Krampery a Tomáše Kašeho, pronesl člen SAF poslední slova před smrtí Kašeho: „Zdravím Vás všechny a všem tisknu ruku s přáním, abyste zůstali důslednými anarchisty ryzími severočeskými, děj se co děj.“ Jeho slova v roce 1910 pronesl na jeho pohřbu na duchcovském hřbitově jeho kamarád Václav Draxl. Historický spolek Zádruha se momentálně snaží vypátrat jeho hrob v Praze, aby mohl být převezen k jeho kamarádům do Duchcova.

Během neformálních hovorů, jsme se v rámci kolektivu SAF shodli,že budeme pokračovat započaté tradici a každoročně se sejdeme u hrobů „našich anarchistů“, a výhledově se prvomájové akce pod úpatími Krušných hor snažit obohatit o další doprovodný program.

Z různorodých debat, jenž jsme při našem setkání vedli, jsme došli k závěru, že je potřeba zorganizovat další společnou poradu organizovaných a neorganizovaných anarchistů a anarchistek, protože naše hnutí nutně potřebuje setkávat se a diskutovat, budeme se proto snažit ve spolupráci s dalšími kolektivy a organizacemi navázat na první anarchistickou konferenci v Mostě a uspořádat letní anarchistický kemp.