Prohlášení Severočeské anarchistické federace (SAF) k výročí 17.listopadu.

Prohlášení Severočeské anarchistické federace (SAF) k výročí 17.listopadu.

nova-revoluce-17-listopad117.listopadem 1939 si připomínáme hrůzy fašistické okupace, kdy se nacistické špičky rozhodly rozmetat odbojné české studenty. Tento den fašistická moc v tehdejším protektorátu násilím uzavřela vysoké školy! Začala zatýkat, mučit a posílat na smrt studenty za své antifašistické postoje a vystupování proti obsazení země! 17.listopad tak je i dnes varováním pro všechny z nás, čeho jsou fašisté a jejich touha po diktatuře schopni.

Nepošpiňme památku studentů a dalších obětí fašismu. Žádnou toleranci jejich zvráceným myšlenkám. Žádnou podporu šíření jejich nenávisti! Žádnou podporu fašistickým a pravicově populistickým stranám a uskupením typu Blok proti islámu, DSSS, SPD a dalším podobným! Jestli dnes uvěříme fašistickým lžím plných nenávisti vůči přistěhovalcům či menšinám, zítra se můžeme probudit v totalitním režimu zbavení veškerých svých práv jako jejich otroci, co musí držet jazyk za zuby, nemyslet a dřít!

Nemůžeme opomenout ani druhý význam 17.listopadu z roku 1989, kdy se opět mladá generace z řad studentů postavila totalitnímu režimu! Pád bolševické diktatury však přinesl zklamání a rozčarování nad vývojem společnosti, mnozí z nás se oprávněně cítí podvedeni! Vláda jedné strany byla totiž vystřídána vládou peněz a 1% nejbohatších! Jako anarchisté a anarchistky chceme víc než jen pouhou výměnu vládců, než jen možnost volit si své nové pány nad našimi životy, nic na tom nezmění, že jsme po roce 1989 dostali na výběr z více politických stran. Chceme, aby si 99% společnosti začalo vládnout samo a nebylo ožebračováno o plody své práce! 27.let kapitalismu a zastupitelské demokracie nám stačilo. Potřebujeme skutečnou změnu. Nabízíme anarchistickou alternativu uspořádání společnosti. Křičíme: „Potřebujeme novou revoluci!“ Následuj nás!