Výzva SAF: Bojkotuj každé volby! Buď aktivní 365 dní v roce!

Severočeská anarchistická federace (SAF) vyzývá všechny své přátele, sympatizanty a sympatizantky, kolegy a kolegyně z práce, sousedy a sousedky ze svého okolí k aktivnímu bojkotu nadcházejících říjnových voleb!

photo_2016-09-15_20-30-06Jako anarchisté a anarchistky nechodíme k žádným volbám, odmítáme si vybírat své nové vládce, kteří pak rozhodují o nás bez nás! Nepodvolujeme se názoru, že je lepší zvolit menší zlo nebo jít volit nějakou menší, třeba novou, stranu. Nepřesvědčí nás ani Pirátská strana, ani Strana zelených, které nyní vypadají jako alternativa. Již z minulosti víme, jak takové sliby končí! Své voliče zradí jen, co okusí moc!
Pro nás není řešením si volit prostředníky. Naší alternativou je rozhodovat o své budoucnosti nebo o budoucnosti obce, regionu, pracoviště přímo pomocí autentických anarchistických samospráv na shromážděních všech, kterých se situace týká! Naše odmítnutí podílet se na volbách, ať už cestou získávání volebních hlasů či vhazování volebních lístků do uren, není projevem nezodpovědnosti a rezignace! Právě naopak – chceme vytvářet budoucnost a prosazovat naše práva a potřeby a volíme podle nás jedinou efektivní cestu, kterou je vlastní angažovanost a víra ve vlastní síly, v sílu sdružování se, sebeorganizace, přímé akce a aktivity zdola. Nevěříme žádným politikům, vůdcům a politickým stranám, protože dobře víme, že o prosté lidi politikům nejde a nikdy nešlo. Posledních 27 let praxe zastupitelské demokracie je toho jasným důkazem!

Bojkotujte volby a snažte se být aktivní 365 dní v roce a ne jednou za 4 roky, jinak se situace nikdy k lepšímu nezmění! Nejde nám ovšem jen o pasivní neúčast u voleb, jež je v našich končinách vysoká a to díky znechucení politikou u značné části společnosti, čemuž se nelze ani divit. Využijme volby k rozpoutání diskuse o nefunkčnosti parlamentarismu a hledání alternativ. Využijme volební divadlo k vyjádření našeho hněvu a rozhořčení nad současným stavem věcí, jako formu protestu! Možností se nabízí mnoho, využijme naší tvořivost a nápaditost! Vytvářejte vlastní plakáty, nálepky, transparenty, strhávejte volební plakáty, kreativně je upravujte, narušujte předvolební meetingy, pořádejte happeningy. Protestně spalte své volební lísky!

Pošlete nám foto a napište pár řádků na safed@riseup.net.

Article written by