Nejen vzpomínkový koncert na Honzu Kučeru v Teplicích.


O víkendu 21.ledna 2017 proběhl letošní první koncert pořádaný místními členy a členkami Severočeské anarchistické federace (SAF). V koncertním sálu šanovské restaurace Rajče se v sobotu sešlo několik desítek lidí, aby poslechem hudby, kterou zesnulý antifašista Jan Kučera, tolik miloval, uctilo jeho památku.

Součástí hudební produkce byla taktéž pietní akce, na které účastníci a účastnice koncertu nedaleko zmiňované restaurace zapálili svíčky, vyslechli si krátký projev člena SAF a při minutě ticha vzpomenuli na zesnulého antifašistu.

Jelikož Jan Kučera zemřel na následky pobodání příbramským neonacistou, podobný osud málem postihl také ukrajinského antifašistu Artema, i on ztratil mnoho krve, ale měl štěstí, přežil útok 10 neonacistů.  Ukrajinští antifašisté vyzvali k mezinárodní solidární sbírce na jeho podporu, a tak proběhla solidární sbírka i v Teplicích. Účastnící a účastnice koncertu svými příspěvky dali dohromady 1850 Kč, které budou v nejbližších dnech předány českým organizátorům sbírky a odeslány Artemovi na Ukrajinu společně s výtěžky z dalších benefičních koncertů a sbírek, které již proběhly či ještě proběhnou.

Děkujeme všem, kteří přispěli a ukázali tím, že mezinárodní solidarita pořád není vyprázdněné slovo. Na závěr bychom za náš kolektiv chtěli poděkovat kapelám Baty von Janof, Ropucha, Osliz a Průser, že vytvořili skvělou atmosféru a za podporu, kterou projevili tím, že se vzdali honoráře za vystoupení. Setkáme se brzy na dalším “narozeninovým” koncertě, jenž proběhne již 25.března 2017.

Benefiční koncert

Zveme všechny na náš benefiční koncert 26.11.2016 v šanovské restauraci Rajče v  Teplicích.

koncertNa koncertě zahrají a podpoří nás pražská punk-hardcorová kapela SPOTS, teplická punk formace Pštrosí sperma a thrash-punk Los Desperados z Ústí nad Labem.


Akce začíná ve 20:00. Solidární vstupné 80 Kč na podporu našich aktivit a pronásledovaných kamarádů.


Na zub bude možné zakoupit benefiční vegeburgery jako na předešlém koncertě. Na místě také naše distro s anarchistickými tiskovinami, včetně nejnovějších letáků, plakátů a samolepek. Na koncertě bude také freeshop našich přátel z volné komunity VAP.

V rámci probíhající kampaně za vyplacení dlužných mezd a vrácení kaucí z nájmu, bude možné na místě kontaktovat členy a členky SAF a obrátit se na ně o pomoc. Získat více informací, říct nám svůj případ a pořešit konkretní podobu pomoci z naší strany. Vzít si materiály a pomoci nám s propagací kampaně.


Začátek ve 20:00.

Vstup: 80Kč

Facebook

Mapa ZDE

 

Rozhovor o kampani za vyplacení dlužných mezd.

mzdy-a-kauce1Proč jste přišli s touto kampaní? Co tím sledujete?

Zastáváme názor, že jedině my sami jako prostí pracující lidé bez kdejakých prostředníků jsme schopni skutečně hájit svá práva a domáhat se svých požadavků. Stejně tak jsme si vědomi, že spojením více lidí jsme schopni snadněji dosáhnout úspěchu než jako jednotlivci. Držíme se hesla, že křivda na jednom z nás, je křivdou na nás všech. Dnes pomůžu já tobě, zítra to budu třeba já, kdo bude potřebovat tvojí pomoc. Naší snahou je probudit v každém z nás svoji sílu a zároveň rozvíjet mezi sebou vzájemnou pomoc a solidaritu. A především skoncovat s tím, aby s námi zaměstnavatelé zametali jako s kusem hadru, abychom si na nich vymohli to, co jsme si odpracovali a na co máme nárok. Prostě už se nenecháme nadále okrádat!

Koho každého se kampaň týká? Kdo se vám může ozvat s žádostí o pomoc a jakým způsobem?

Kampaň se týká všech bez rozdílu, kteří se považují za okradené bývalým či současným zaměstnavatelem. Nezáleží jestli pracoval na hlavní pracovní poměr, na dobu určitou či neurčitou, nebo jen po dobu zkušební nebo jako brigádník či na částečný úvazek. Nezáleží jestli pracoval řádně na smlouvu nebo na „černo“ bez ní. Stejně tak není podstatné zda je dlužná částka za několik měsíců či jen za jeden den. Nemusí se jednat jen o peníze za odpracované hodiny, ale i příplatky za přesčasy, úkolem a podobně.

Poškozený či poškozená nás může kontaktovat několika způsoby prostřednictvím zprávy na Facebooku, e-mailem na safed@riseup.net nebo poslat sms na telefonní číslo 608/349 545. Vyměníme si základní informace o jeho případu a domluvíme se na schůzce. Před schůzkou se budeme snažit zjistit vlastní cestou co nejvíce informací o dané firmě.

Jak taková schůzka probíhá? Co na ní potřebuji?

Schůzka nabízí dobrou příležitost se seznámit a poznat se osobně.Přeci jen je dobré vědět s kým se chystám spolupracovat. Na schůzce si vyslechneme dopodrobna příběh poškozeného, jakou částku mu nevyplatil zaměstnavatel a za jakých okolností. Zajímat nás bude také osoba zaměstnavatele a jak to v bývalé práci fungovalo, případně jestli existuje více lidí, kteří nedostali zaplaceno. Pokud dotyčná osoba má k dispozici nějaké pracovní smlouvy, je dobré je vzít se sebou na schůzku, abychom je prozkoumali.

Probereme veškeré možnosti a navrhneme konkretní kroky jak postupovat. Pokud se poškozený pracovník rozhodne do sporu za vyplacení mzdy jít, začneme s první věcí a to sepsáním dopisu zaměstnavateli s žádostí k okamžité nápravě a vyplacení ušlých peněz.

Co je obsahem takového dopisu? Co pak s ním?

V dopisu informujeme zaměstnavatele, že spor bereme pod svá křídla a stojíme na straně poškozeného. Sdělíme přesnou požadovanou částku, nejbližší termín jejího uhrazení poškozenému zaměstnanci a způsob jakým má být uhrazen na účet či předána osobně. Doporučíme tak učinit bezodkladně, aby se vše vyřešilo pokojnou cestou, v opačném případě varujeme, před důsledky v podobě protestních a nátlakových akcí, které mohou firmu poškodit. Dopis společně s poškozeným předáme v sídle firmy šéfovi nebo osobě, která ho zastupuje.

Co následuje po doručení dopisu?

Závisí podle vyjádření zaměstnavatele při předávání dopisu. Pokud nás šéf slovně ujistil, že problém co nejdříve vyřeší a zjedná nápravu, a vyjádří tak souhlas s vyplacením dlužné mzdy. Dojde-li k takové slovní dohodě zvolíme taktiku čekání, není důvod postupovat jinak. Týden před uplynutím data vyplacení, telefonicky nebo osobně zjistíme, jestli se věci mají, jak jsme se domluvili. Vždy je dobré se připomenout!

V případě, že se šéf nechá při návštěvě zapřít, zkusíme ho ještě jednou navštívit případně se s ním telefonicky spojit, abychom zjistili jeho stanovisko a zároveň ho ujistili v tom, že to myslíme opravdu vážně a nehodláme se vzdát!

Co uděláte, když peníze přeci jen nedorazí ve stanovený termín?

Na tento den se připravíme s předstihem. Den po datumu doručení peněz svoláme společnou schůzku poškozeného pracovníka a našeho kolektivu. Pokud nám dotyčný sdělí, že peníze přišly, můžeme oslavovat a těšit se z jeho úspěchu! Pokud nepřijdou, ještě ten den se společně vydáme do sídla firmy, abychom vyjádřili svoje rozhořčení a dali šéfovi ultimátum jednoho týdne na poslání peněz, jinak přistoupíme k akcím, které se mu nebudou líbit!

Podle většiny zkušeností ze zahraničí (v našich končinách je tato aktivita v podstatě novinkou), se bývalý zaměstnavatel zalekne zbytečných potíží a negativní reklamy, a raději v klidu peníze vyplatí, aby měl klid, přeci jen částka, kterou dluží nebývá tak vysoká v poměru k jeho ziskům a případným ztrátám způsobených případnými protestními akcemi.

Jak je možné, že si to zaměstnavatel rozmyslí a peníze vrátí? Když je předtím odmítl vyplatit?

To je snadné vysvětlení. Zaměstnavatelé se nezdráhají své zaměstnance okrádat, často jsou podvedeni mladí lidé, studenti, ale také další prostí lidé, někteří v zoufalé životní situaci přistoupí i na práci bez smlouvy a podobně, když je člověk zoufalý a peníze potřebuje na živobytí. Zaměstnavatelé tak činí bez okolků a arogance sobě vlastní, vědí, že každý z nás jedná osamoceně a tím je vůči šéfovi zranitelný a nechá si to líbit (ačkoliv s nechutí)! Absence kolektivního postupu a obrany svých práv jim umožňuje takto jednat a dovolit si nezaplatit mzdy. Proto se většinou zaleknou, když najednou narazí na kolektivní a organizovanou obranu pracovníků! Ti rozumnější přistoupí na dohodu po dobrém, ti arogantnější zlomí až protestní akce a kampaně, když zjistí, že oprávněný boj za vyplacení mezd nevzdáme!

Vraťme se k tomu, když vyjednávání po dobrém selže a šéf peníze odmítne vyplatit?

Pokud zaměstnavatel peníze nepošle, přistoupíme k přípravě a organizaci protestních a nátlakových akcí. Ty mohou mít různý charakter a taktiku, protože záleží na různých faktorech. Všechny akce mají nenásilný charakter! Závisí na tom, zda se jedná o klasickou fabriku, na co je ta fabrika zaměřená, kdo jsou jeho zákazníci, případně jestli mezi ně nepatří obec či jiná statní instituce, kde je pak možné tlačit také na politické představitele, což může být pro zaměstnavatele značně nevýhodné. Dalším faktorem je velikost firmy, jestli má jen jednu pobočku nebo jich má více po republice, nebo jestli je firma mezinárodní. Pokud má více poboček nebo je zahraniční, můžeme oslovit své přátele, aby naší kampaň podpořili i v dalších místech, kde firma působí a tlačit na ní z více míst najednou! Pokud je firma zaměřená na obchod či služby, které využívá běžná veřejnost, máme ještě větší taktickou výhodu, protože můžeme oslovit přímo jejich potencionální zákazníky, na kterých je firma existenčně závislá.

Pro představu, jak takové protestní a nátlakové akce mohou vypadat?

Scénář bývá většinou podobný, začíná se menšími a symbolickými akcemi, které se pak stupňují. Jak jsme zmínili, u každé firmy se podle jejího charakteru podnikání může postup lišit. Každou akci předem konzultujeme s poškozeným zaměstnancem, a vždy postupujeme s jeho souhlasem a za jeho spoluúčasti, nic nebudeme dělat bez jeho vědomí!

Mírnější formy nátlakových akcí, můžou na sebe vzít podobu „bombardování“ vedení firmy protestními dopisy, faxy a telefonáty, ke kterým vyzveme veřejnost, aby zaměstnavatele věděl, že své chování neutají! Stejně tak můžeme oslovit lokální média a tisk. Pokud má firma tržby také ze zakázek či prodeje obci, tlačit na představitele obce, aby se zasadili o zjednání nápravy!

Pokud je firma orientovaná na veřejnost prodejem svých produktů či poskytováním nejrůznějších služeb (různé obchody, prodejny, restaurace, servisy atd), obrátíme se na místní obyvatele, abychom je informovali o nekalých praktikách dané firmy, která neplatí své zaměstnance a vyzveme k bojkotu. Čím více lidí bude danou firmu bojkotovat, budou ji klesat tržby a šéf si rychle rozmyslí své dosavadní arogantní stanovisko a peníze raději vyplatí, než aby přicházel o zisky.

Dalším krokem je pak pořádání protestních akcí, ze začátku menších, nabývajících na intenzitě před sídlem firmy. Přistoupit se může také k blokádám či krátkodobým okupacím.

Dalším způsobem je zaměřit se přímo na šéfa! Můžeme konkrétního šéfa „prudit“ v místě jeho bydliště a na akcích, kterých se účastní, aby měl ostudu před sousedy a známými, jak jedná se svými zaměstnanci.

Takže vlastně donutíte šéfa zaplatit negativní reklamou a hrozbou snížení tržeb?

Přesně tak! To jediné na ně totiž platí! Ze zákonů a rozhodnutí inspekcí či úřadu práce si dělají srandu a obchází je, proto volíme přímou akci! Jedině my sami jsme je schopni donutit zaplatit! Někdy to trvá krátce a někdy déle, ale ve většině případů nakonec ustoupí, aby měl zaměstnavatel klid! Škoda pro něj, že si nedal říct hned! A co je nejdůležitější funguje to, což nám dokládají četné příklady ze zahraničí, ze sousedního Polska i Slovenska, kterými jsme se nechali inspirovat. Takže záleží na rozhodnutí každého, zda se nechá o peníze, které si odpracoval jen tak připravit nebo se je s naší pomocí pokusí získat! A za zkoušku nic nedáte, i kdybychom přeci jen neuspěli, můžeme být na sebe hrdí, že jsme to alespoň zkusili.

Jistě každého napadne otázka, že to nebudete chtít zadarmo, jak to tedy je?

Pokud dotyčný ve sporu zvítězí a budou mu vyplaceny peníze za práci, budeme s ním sdílet radost ze společného úspěchu, ale určitě nebudeme požadovat žádné peníze ani procenta z částky! Děláme to z vlastní iniciativy a přesvědčení, jak jsme popisovali hned v úvodu rozhovoru. Solidarita pro nás znamená víc než jen prázdná slova! Naším zadostiučiněním bude, když dotyčný získá zkušenost, že má smysl bránit svá práva a že si musíme navzájem pomáhat. A příště až budeme pomáhat získat mzdu někomu druhému, že přijde a podpoří ho společně s námi. Tak se do budoucna může vytvořit silné hnutí solidarity, síť lidí, kteří si pomohou, když se někomu stane nepravost a čím více nás bude, o to snadnější bude tuto křivdu možné napravit.

Pomozte nám s propagací kampaně za vyplacení dlužných mezd a za vrácení kaucí na severu Čech

hlavni Severočeská anarchistická federace (SAF) zahajuje solidární kampaň za vyplacení vratných kaucí z pronájmu a kampaň za vyplacení dlužných mezd. Pomozte nám s její propagací, aby se o ní dozvěděl co největší okruh postižených lidí z ústeckého kraje.

Napište si o nálepky a plakáty, rozšiřujte je v ulicích, na úřadech práce,mezi přáteli, dejte je lidem, o kterých víte, že nedostali zaplaceno za práci nebo jim nebyla vrácena vratná kauce. Braňme se společně! Pomáhejme si navzájem!

Samolepky lze zdarma objednat na e-mailu safed@riseup.net mzdy-a-kaucenebo přes náš Facebook.

Děkujeme za pomoc!

Ostrava: Solidární akce na podporu stíhaných chorvatských anarchistů.

oaf-podpora-chorvatu-1 oaf-podpora-chorvatuOstravští anarchisté ukázali, že solidarita neprivilegovaných není omezena hranicemi států. V den, kdy s našimi chorvatskými soudruhy Zoranou a Eugenem z anarchosyndikalistické MASA probíhá soud, který se je snaží dostat za mříže za jejich angažmá v lidových protestech, vylepili aktivisté v Ostravě plakáty vyzývající k osvobození těchto aktivistů. Plakát doplnili heslem, který z chorvatštiny netřeba překládat – je velmi dobře srozumitelný i v češtině.

Nevěřme na demokratické a nedemokratické státy. Problém je v nadvládě člověka nad člověkem!

Kampaň za vyplacení vratných kaucí z pronájmu.

kauceSeveročeská anarchistická federace (SAF) zahajuje solidární kampaň za vyplacení vratných kaucí z pronájmu. Nevrátil ti vlastník bytu vratnou kauci za nájem nebo jeho část? Dluží ti peníze, které si zaplatil za energie či nájemné? Nenech si to líbit! Každá koruna se hodí, nedej je sežrat bývalému pronajímateli. Pokud si z ústeckého kraje, spoj se s námi, pomůžeme ti je získat!

Nevrátil ti vlastník bytu vratnou kauci z nájmu a chceš své peníze? Ozvi se nám některý z kontaktů: safed@riseup.net, zprávou na Facekook nebo sms na telefonním čísle: 608/349 545. Domluvíme si schůzku, kde si vyslechneme tvůj případ a probereme, jak postupovat a podobu akcí.

Začíná se sepsáním a doručením dopisu vlastníkovi bytu s ultimátem do kdy, ti mají být peníze vyplaceny. Když nejednáš sám a máš za sebou další lidi většinou se bytný zalekne problémů a negativní reklamy a peníze raději vrátí. Pokud se tak nestane, začneme s nátlakovými a protestními akcemi, které se postupně stupňují, dokud nedosáhneme vyplacení dlužné částky.

SAF je nezávislá skupina severočeských pracujících a studentů, která chce společně hájit svá práva a řešit problémy na pracovišti i mimo něj. Pokud chceme uspět, máme větší šanci dosáhnout cíle společně než jako jednotlivci. Zaměřujeme se na organizaci solidárních a nátlakových akcí a kampaní za požadavky poškozených zaměstnanců či brigádníků a jejich práva. Stejně tak za práva poškozených nájemníků, kterým nebyla kupříkladu vrácena kauce. Braňme se společně! Nenechme si to líbit!

Pokud nepatříš mezi poškozené, ale přesto se chceš angažovat a pomoci budeme velice rádi. Dnes pomůžeš ty, zítra to můžeš být ty sám, kdo bude potřebovat pomoc! Pomoz nám vytvořit solidární síť lidí, kteří se navzájem podporují a pomáhají si, když bude potřeba. Ozvi se na některý z našich kontaktů!