SAF: Hledáme spolupracovníky a spolupracovnice mimo severočeský region.

173Severočeská anarchistická federace (SAF) touto cestou zve ke spolupráci všechny anarchisticky smýšlející kamarády a kamarádky z Čech, Moravy a Slezska. Přestože nás můžou mnohdy rozdělovat desítky či stovky kilometrů, to co nás spojuje, jsou naše anarchistické myšlenky a víra v lepší budoucnost! Najděme k sobě cestu!

Hledáme k sobě anarchisty a anarchistky sympatizující s naší federací a s našemi aktivitami, kteří by rádi přiložili ruku k dílu za společnou věc. Možností spolupráce a vzájemné podpory se nabízí spousta, tak je využijme k prospěchu nás všech, pro rozvoj celého anarchistického hnutí.

Anarchisticky smýšlíš a nemáš ve svém okolí nikoho s podobnými názory? Spoj se s námi. Nebo je vás víc, ale nejste si jisti, jak začít? Máš chuť začít něco dělat, nestát se založenýma rukama? Chceš se taky podílet na činnosti anarchistického hnutí? Podporuj nás podle svých možností, vrátíme ti stejnou mincí. Udělej první krok, ozvi se nám! Začni s námi na dálku komunikovat. Pokud nevíš co napsat, napiš jednoduše : „Měl bych zájem spolupracovat ze SAF“ a pošli nám to.


Jak nás podpořit?

Přinášíme jen několik příkladů, jak nás můžeš podpořit, ale budeme rádi, když nám nabídneš i nějaký jiný nápad či zkušenost.

Zapoj se do našich akcí a kampaní. Podpoř je osobně svou účastí nebo zkus uspořádat svoji vlastní ve svém městě!

Rozšiřuj naše materiály (nálepky, plakáty, letáky) a propaguj naše webové stránky a Facebook.

Nabídni své dovednosti: korektury, překlady z cizích jazyků, grafika všeho druhu od tvorby plakátů po obrázky, kreslení obrázků, psaní textů, tvorba videjí, výroba triček či transparentů a podobně.

Pomoc s tiskem materiálů, ze své osobní tiskárny či zdarma v práci dle tvých možností (i malý počet může ve výsledku pomoci).

Materiální výpomocí: darováním poštovních obálek, známek, kancelářských potřeb (papíry, lepící pásky, fixy), barev, sprejů, látek a podobně.

Finanční podporou: pošli nám libovolnou částku jednorázově nebo trvalým příkazem na bankovní účet či složenkou. Nemusí se jednat o žádnou velkou finanční částku třeba jen 50 Kč. Podaří-li se nám nashromáždit více financí, budeme moci rozjíždět více kampaní a tisknout více materiálů, které ti pak pošleme zdarma a pro větší okruh lidí.

Pořádáním benefičních akcí na naši podporu (koncertů, večeří, tombol) nebo vydáním benefičních materiálů (CD, triček, tašek cokoliv tě napadne).


Jak tě můžeme podpořit?

Anarchismus pro nás znamená především solidaritu a vzájemnou pomoc. Rozvoji anarchismu v severních Čechách se snažíme pomoci vlastní aktivitou, abychom však byli úspěšní, musí ho doprovázet také rozvoj anarchistického hnutí v dalších regionech. Jedině společným úsilím a naší vzájemností a spoluprací můžou mít naše ideály budoucnost a naději. Tou nadějí je každý z nás! I v tom nejzapadlejším koutě, v té nejmenší obci!

Zapojíme tě do naší komunikace. Budeš se moci podílet na vytváření našich akcí. Pomůžeme ti prolomit izolaci, staneš se součástí našeho kolektivu, svých anarchistických přátel. Budeš mít své bratry a sestry v různých částek země.

Pravidelným zasíláním našich propagačních materiálů (na jejichž tvorbě se můžes podílet): nálepek, plakátů a letáků, aby si mohl ve svém okolí šířit myšlenky anarchismu.

Pomoci s tvorbou a tiskem materiálů pro tvé lokální potřeby.

Výpomocí s pořádáním vlastních lokálních akcí (přednášek, filmových promítání, protestních či solidárních akcí, koncertů atd.).

Možnost účastnit se našich organizačních setkání.

Pomoc se založením bezpečného e-mailu.

Pomoc s propagací tvých akcí na našich stránkách a fb.

Poskytnutím praktických rad, jak se organizovat či pořádat různé akce.

Pomoc se založením lokální anarchistické skupiny ve tvém městě či regionu. Pomůžeme se založením e-mailu, zveřejněním výzvy k zapojení dalších lidí z okolí, vytvořením webových stránek. Poskytnutím praktických rad, zprostředkováním kontaktů mezi lokálními anarchisty, kteří se vzájemně neznají a pomocí s prvními akcemi.